Gevoel of feit?

week 22 - 2016

Eén van de vaste dingen die ik ’s morgens als eerste doe is het Algemeen Dagblad, editie Voorne-Putten uit de brievenbus halen. Ik vind het heerlijk om even het nieuws uit Rotterdam en de regio te scannen, voordat ik naar het Stadskantoor ga.

Soms wordt je humeur echter op zo’n vroege ochtend daardoor al danig op de proef gesteld. Op 1 juni was dat bijvoorbeeld het geval. “Briellenaar is vaker slachtoffer”, kopte het AD in een artikel. En daaronder “Bijna één op de vijf inwoners kreeg te maken met bijvoorbeeld geweld of vernielingen”. En een ander citaat: “Het aantal inwoners (uit Brielle) dat denkt dat er veel criminaliteit in de buurt is, is gestegen” (cursivering van mij). Het ging over het “Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam 2015”, dat onlangs bekend is gemaakt.  

Ik voelde mijn bloeddruk lichtjes stijgen toen ik bovenstaande las. Want fictie en werkelijkheid lopen  wel erg makkelijk door elkaar in dit artikel. De argeloze lezer zou maar zo het idee krijgen dat het in Brielle vreselijk misgaat met de criminaliteit en veiligheid.  In werkelijkheid verdient het beeld dat uit die kop naar voren komt echter de nodige  nuancering. Het is ook goed om je te realiseren dat voor dat Gezamenlijke Veiligheidsbeeld  tweejaarlijks ca. 200 burgers worden gevraagd naar hun gevoelens over veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Met andere woorden: een beperkte steekproef.

Zeker, het aantal aangiften van zgn. high impact crimes is in Brielle in 2015 ten opzichte van het jaar daarvoor is behoorlijk gestegen.  En inderdaad, tegen de trend in van de laatste jaren en ook tegen de trend in van de ons omringende gemeenten. Die stijging in Brielle was echter in belangrijke mate terug te voeren op enkele af te bakenen voorvallen en unieke vormen van criminaliteit.

Wat zijn die feiten? Het aantal autodiefstallen is in 2015 in Brielle ten opzichte van 2014 gestegen. Achteraf hebben we vastgesteld dat gedurende een paar dagen in juli in Brielle een bende autodieven zeer actief was. Ook het aantal vernielingen is flink gestegen afgelopen jaar. Maar die groei is bijna geheel terug te voeren op één enkele dader die gedurende enkele avonden in juli uit balorigheid of frustratie tientallen auto’s tegelijk vernield of beschadigd heeft. Kortom, incidentele uitschieters in plaats van een algemeen beeld. Hoogst vervelend, maar eerder uitzondering dan trend.

Buiten deze incidentele pieken is het algemene beeld van de criminaliteit in Brielle echter nog steeds dat van een dalende of gelijkblijvende lijn. Geweld tegen personen is met 30 % gedaald. Straatroof zelfs met 100 % (van 1 naar 0). Dat dalende beeld geldt ook voor de eerste vier maanden van 2016. Ik maak me dan ook nog geen zorgen. Het totaal aantal woninginbraken is al drie jaar na elkaar gedaald, ook in 2015, en zelfs historisch laag. Toch vermeldt het AD dat “het aantal Briellenaren dat denkt dat de kans op woninginbraak heel groot is  van 4,7 naar 14,1 procent is gestegen.”  Kortom, feit en gevoel  verschillen hier nogal.  

Brielle is als nummer 158 van de AD Misdaadmeter op de lijst van 392 gemeenten nog steeds een hele veilige gemeente om te wonen en te werken. Al zou je dat helaas niet denken als je het AD van 1 juni hebt gelezen.

Enfin, volgende week krijgen mijn kranten weer een nieuwe bestemming:  ik breng zo voor een tweede leven naar  de papiercontainer voor de sportverenigingen op Sportcomplex Geuzenpark.