Een nieuwe sterke raad

week 13 - 2018

De raadsverkiezingen van vorige week woensdag 21 maart lijken al weer lang geleden. De nieuwe werkelijkheid heeft de oude razendsnel ingehaald. Zoals altijd leverden de verkiezingen winnaars en verliezers op. Voor de één was het slikken en uithuilen, voor de ander was er taart en blijdschap. Zelf ben ik drie keer lijsttrekker geweest bij lokale verkiezingen. Twee keer heb ik verloren, slechts 1 keer gewonnen. Ik ken dus de gevoelens die bij de verschillende fracties opspelen uit eigen ervaring. Ik zei als wethouder sport in mijn vorige leven vaak tegen sportteams of sporters die finales verloren hadden, dat je pas kunt winnen als je weet wat verliezen is. Filosofie van de koude grond, bedoeld als troost. Maar of het ook zo binnenkwam vlak na een verloren wedstrijd, dat betwijfel ik. Hoe het ook zij, de werkelijkheid is dat deze week al de oude gemeenteraad door de nieuwe vervangen wordt.

Dinsdag 27 maart vond in het BREStheater de afscheidsvergadering plaats voor de raadsleden die niet meer in de nieuwe raad terugkomen. Dat zijn er maar liefst 11 van de 17, wat best wel veel is. Eigenlijk te veel, want er valt daardoor veel routine en ervaring weg. Het wegvallen van de hele SP fractie is daar natuurlijk ook debet aan. Het was in het BREStheater een afscheid met stijl en waardigheid. Zoals het ook hoort, want raadsleden die vertrekken verdienen dank en lovende woorden voor de vele uren en grote inzet die ze aan het raadswerk besteed hebben. Een afscheid ook geheel in Brielse stijl, waarin over en weer veel mooie en waarderende opmerkingen werden gemaakt. De Brielse gemeenteraad heeft zich de afgelopen raadsperiode gekenmerkt door een positieve en constructieve sfeer, gericht op samenwerking. Het niet meer meedoen van de SP werd door alle partijen betreurd, ook al hamerde deze partij er regelmatig op dat de raad wel wat strijdbaarder mocht worden. Ook ikzelf vind het jammer dat de SP niet meer in de raad vertegenwoordigd is. De kiezer had dan nog meer keuze gehad en de diversiteit van opvattingen was dan nog groter geworden.   

Op donderdag 29 maart zal de nieuwe raad geïnstalleerd worden. Met zoveel nieuwe raadsleden en waarschijnlijk ook twee nieuwe wethouders, ligt er een mooie uitdaging om er weer zo snel mogelijk een goede samenwerkende raad en dagelijks bestuur van te maken. Een raad met partijen die elkaar met respect behandelen en het persoonlijk weer snel goed met elkaar weten te vinden. De partijen die niet in het nieuwe college vertegenwoordigd zijn, moeten niet het gevoel krijgen buitenspel te staan. Sterker nog: misschien moet er juist wel veel extra inspanningen worden geleverd om ook die partijen er helemaal bij te betrekken. Voorstellen, moties, amendementen: het mag niet uitmaken welke partij ze indient. Het gaat uitsluitend om wat ze bijdragen aan de sterke gemeente die we met zijn allen willen. Ik zal me daar ook als voorzitter van de raad met kracht voor inzetten.

Een goed samenwerkende raad is in staat weer heel snel een sterke raad te worden. En een sterke raad leidt tot een sterke gemeente. Een gemeente waar we graag met zijn allen wonen, werken en recreëren. En die we graag willen laten zien aan bezoekers en toeristen.

Ik zie met veel genoegen uit naar het helpen creëren van een nieuw sterk podium voor het lokale bestuur.