De spanning stijgt …

week 11 - 2018

Over minder dan een week vinden de raadsverkiezingen plaats. In bijna alle gemeenten – ook in Brielle – lopen de plaatselijke politici zich de schoenzolen stuk om hun informatie aan de man en vrouw te brengen. Ze gaan langs de deuren, staan op straat, slaan geen bijeenkomst over en kijken ons vanaf posters tegemoet. Als je ze spreekt gaat het al snel over 21 maart. Daarnaast hebben ze de mogelijkheden van de moderne communicatietechnologie ontdekt. Foto’s, filmpjes en vlogs komen via de sociale media in razend tempo voorbij. En dan zijn er nog de “oude” media: verkiezingskranten, nieuwsberichten, interviews in onze huis-aan-huis bladen. Nog nooit heb ik zoveel informatie over de plaatselijke politiek in zo korte tijd ontvangen. Het zou mooi zijn als een deel van dat communicatie-offensief na de verkiezingen overeind blijft.

Aan de plaatselijke politici en media kan het dus niet liggen dat kiezers nog niet weten waar ze op 21 maart voor kunnen gaan stemmen. En ook niet als een groot deel van de kiezers het allemaal wel best vindt en niet de moeite neemt. We doen er in Brielle alles aan om een hoger opkomstpercentage dan vier jaar geleden te bereiken. Toen was het nog geen 50 procent, flink lager dan het landelijk gemiddelde. Dat is voor Brielle – dat we graag zien als het symbool van het begin van onze Nederlandse staat – niet te verkopen!

KRO-NCRV besteedt bijna 3 weken lang op Radio 1 aandacht aan de verkiezingen in Brielle. Zaterdag 17 maart is er een grote verkiezingsmarkt. Als burgemeester ga ik ook flyeren, met eigen strooibiljetten, om alle burgers toch vooral uit te nodigen naar de stembus te gaan. En ik vind het prachtig dat Ger Vos heeft aangeboden op 21 maart een speciaal verkiezingsconcert te geven in de Catharijnekerk. Zoals het ook mooi is dat het Briels Klokkenluidersgilde op die verkiezingsdag om 12.00 en 17.00 uur de grote klokken van de kerk zal laten galmen over de vesting.

We hebben een prettige gemeente, waar het goed en veilig wonen, werken en ondernemen is. Waar je goed onderwijs voor je kinderen kunt krijgen en vele mogelijkheden hebt om al dan niet in verenigingsverband te recreëren. En het is zaak om dat ook zo te houden! De drie verkiezingsdebatten die er zijn geweest, geven aan dat er nog van alles ondernomen kan worden om Brielle, Zwartewaal en Vierpolders voor de toekomst sociaal en economisch nog aantrekkelijker te maken. En veilig natuurlijk, want ook dat is een belangrijke eerste voorwaarde. Gelukkig is er veel eensgezindheid en bereidheid tot samenwerking!

Afgelopen twee weken hebben de laatste raadscommissies plaatsgevonden van deze raadsperiode. Tijdens die vergaderingen is al een beetje afscheid genomen van de raadsleden die gaan vertrekken. De lovende woorden komen hen toe. Want gedurende 4 jaar of meestal zelfs langer hebben deze plaatsgenoten zich ingezet voor het welvaren van Brielle en de regio. Gemiddeld twee dagen per week, meestal naast hun betaalde werk.  Raads- of commissielid zijn is lang niet altijd een dankbare taak. Je moet soms een sterke rug hebben om alle kritiek of opmerkingen die je krijgt te weerstaan en toch met enthousiasme je verantwoordelijkheid te blijven nemen. Ik heb daar diep respect voor. De meeste mensen moeten er niet aan denken zich met het lokale bestuur bezig te moeten houden. En toch kan geen gemeente, geen gemeenschap, zonder inwoners die bereid zijn hun nek hiervoor uit te steken en hun vrije tijd er voor op te offeren. Want zonder deze volksvertegenwoordigers kan geen enkele gemeente goed bestuurd worden.

Ik hoop dan ook van harte dat u uw waardering ook aan de raadsleden wilt tonen. Op 27 maart nemen we in het Brestheater, tijdens een bijzondere raadsvergadering,  afscheid van de oude raad. U bent daarbij allen van harte uitgenodigd.

Woensdag 21 maart zal blijken wat de inspanningen van de lijsttrekkers en de andere kandidaten waard zijn geweest. Maar op 27 maart kunt u laten blijken dat u – ongeacht de uitslag of de politieke voorkeur - de inzet en verantwoordelijkheid die de raadsleden hebben getoond, als burger van Brielle  enorm hebt gewaardeerd.

Kom dus op 27 maart naar het Brestheater.