De Chinezen komen

week 22 - 2017

In de afgelopen weken hebben wij in Brielle twee keer een delegatie Chinese bestuurders en ambtenaren op bezoek gehad. De eerste kwam uit Qiqihar City, een grote industriestad uit Noordoost China. De tweede uit Chongzuo City en omgeving, een district ten noorden van de grens met Vietnam. Het waren korte bezoeken, met name bedoeld voor eerste kennismaking en oriëntering op mogelijk samenwerkingsmogelijkheden. Het initiatief was uitgegaan van de Chinese steden zelf. De contacten gingen via een in Parijs gevestigd bureau dat in opdracht van de Chinese regering bilaterale contacten tussen steden uit China en Europa wil bevorderen. Inmiddels ligt er ook al weer een volgend verzoek van een Chinese stad om op bezoek te mogen komen.

In eerste opzet was het nogal onduidelijk wat de Chinezen van ons verwachtten. In de intentieverklaring ging het over verkennen van samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van land- en tuinbouw, economische innovatie, waterbeheer, toerisme en recreatie, duurzaamheid en nog veel meer. Kortom, bijna over alles. Meer concrete informatie konden we niet krijgen. Het was voor ons dan ook wel een beetje lastig in te schatten met wat voor verwachtingen ze naar Brielle kwamen. Per slot van rekening is Brielle slechts een kleine stadje tegenover deze Chinese reuzesteden. Chongzuo City telt 2,3 miljoen inwoners, Qiqihar City zelfs 5,8 miljoen. Wat zouden wij ze kunnen bieden?

Uiteraard hebben we ons van te voren wel even achter de oren gekrabd. Want wat kunnen deze bezoeken voor Brielle betekenen? Toch hebben die aarzelingen niet lang geduurd. Per slot van rekening komen er steeds meer Chinese toeristen naar Nederland. Behalve Amsterdam gaan ze met bussen vol naar Giethoorn (‘het Venetië van het Oosten’) en de molens van Kinderdijk. Dus waarom zouden we niet proberen om iedere week een paar bussen vol Chinese toeristen naar Brielle te halen. Dat is immers goed is voor de Brielse economie. En we zijn trots op het historisch erfgoed dat we kunnen laten zien, en ook op onze bijzondere winkels en gezellige terrassen.

In onze presentaties hebben wij behalve aan Brielle ook veel aandacht aan de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) besteed. Brielle is immers één van de 23 gemeenten van de MRDH. De samenwerking in deze regio wordt steeds belangrijker om de economische concurrentie aan te kunnen gaan met andere snel groeiende stedelijke agglomeraties in Europa. Dan praten we bovendien over een gebied van 2,3 miljoen inwoners die alle vormen van industrie, handel, bestuur, kennis, toerisme en economische innovatie binnen de grenzen heeft. Als regio zijn we zeer wel in staat om goede en nauwe samenwerkingsrelaties op te bouwen met Chinese regio’s.

De beide bezoeken, hoewel zeer verschillend, waren een bijzondere en nuttige ervaring. Het is duidelijk dat China in snel tempo een steeds belangrijkere handels- en samenwerkingspartner voor Nederland en Europa is geworden. De Chinese investeringen in Nederland nemen toe en steeds meer Nederlandse bedrijven zijn inmiddels ook in China gevestigd. Wij hebben dan ook boeiende en open gesprekken met onze Chinese gasten gevoerd, ook over de verschillen in cultuur. Dankzij de prima tolken was dat gelukkig geen probleem. Eén van de Chinese burgemeesters had zelfs een half jaar in Nederland gestudeerd.

Wij hebben de bezoeken ervaren als een positieve eerste kennismaking. De visitekaartjes zijn uitgewisseld. Ons streven is om de komende tijd de contacten warm te houden. Wie weet lukt het ons om de naamsbekendheid onder Chinezen te versterken en in de toekomst inderdaad meer toeristen uit dat grote China naar Brielle te halen.

Een zaak van lange adem, maar de eerste zaadjes zijn hiermee gelegd.