Dankbaar en trots

week 36 - 2015

Woensdagavond, kwart over 8, kwam het verlossende telefoontje: de gemeenteraad van Brielle heeft unaniem besloten jou voor te dragen als nieuwe burgemeester. Inderdaad, een verlossend telefoontje! Want ondanks dat ik een redelijke  hoop had op deze uitkomst, de laatste dagen nam de spanning toch wel behoorlijk toe. U begrijpt dat vast,  want los van de onzekerheid over wat de raad zou beslissen, het is toch ook heel ingrijpend en gewichtig wat je overkomt.

Een ‘once in a lifetime experience’ is het zo’n voordracht voor een burgemeesterschap. Ik voel me daarom enorm dankbaar en vereerd dat ik dit allemaal mag meemaken. En ook trots en blij dat ik – mits de minister de voordracht overneemt – binnenkort voor zes jaar burgemeester van deze mooie gemeente mag zijn. Ik voel het als een enorm voorrecht en een prachtige uitdaging.

Het is nog geen jaar geleden, dat ik verrast werd door een telefoontje van de Commissaris van de Koning die mij vroeg of ik ervoor voelde om voor een jaar waarnemend burgemeester van Brielle te worden. En of hij mij dan samen met enkele andere kandidaten mocht voordragen aan een commissie van fractievoorzitters die dan de keuze konden maken. U weet hoe die keuze toen is uitgepakt, want ik ben nu al bijna 11 maanden waarnemend burgemeester.  En ik heb er nog geen dag spijt van gehad, ook al moest ik Brielle nog helemaal leren kennen.

Ik heb het eerder als volgt verwoord:

“In de ruim 7 maanden, die sindsdien zijn verstreken, heb ik de functie van burgemeester van Brielle met veel inzet en genoegen waargenomen. Ik heb de gemeente als een bijzonder plezierige werkomgeving ervaren. De vele actieve mensen, de verbondenheid en gemeenschapszin in de drie kernen, de vitale ondernemers,  de bovengemiddelde voorzieningen, de vele en veelsoortige evenementen en natuurlijk de unieke en fraaie historische ambiance van de vesting maken Brielle tot een zeer bijzondere gemeente, waar het fijn wonen en werken is. Ik heb ook zeker de ruimte gekregen om eigen ideeën en veranderingen te bespreken en te introduceren, evenals de mogelijkheid in dossiers als de regionale samenwerking een stimulerende rol te vervullen” (…) Het vertrouwen dat blijkt uit de vraag om te solliciteren en nog een aantal jaren in Brielle verder te gaan als burgemeester, vind ik een enorme aansporing om mijn uiterste best te blijven doen voor deze gemeente. Ik besef terdege dat de verwachtingen en daarmee de prestatielat ook hoog liggen. Ik zie daar echter allesbehalve tegenop.”

In de maanden die sindsdien zijn verstreken, is mijn zin om nog een aantal jaren door te gaan alleen maar toegenomen. Ik zal mijn uiterste best doen om die hoge verwachtingen waar te maken. Ik dank de gemeenteraad voor het uitgesprokenvertrouwen. En ik dank in het bijzonder ook de inwoners van Brielle die mij de afgelopen maanden gevraagd en ongevraagd mij steun toezegden en succes toe wensten. Dat gaf een enorm warm gevoel. Een heerlijke gemeente, met heerlijke mensen. En een fijne gemeentelijke organisatie en een gemeenteraad waarmee het prettig werken is. Dat is natuurlijk bovenal de verdienste van alle inwoners en medewerkers van Brielle zelf. Maar ik voel me er geweldig in thuis.

Ik prijs mij gelukkig dat door de voordracht het wel heel waarschijnlijk is geworden dat ik er nog jarenlang deelgenoot van mag zijn.