Criminaliteit

week 9 - 2016

In mijn eerste blog van dit jaar kon ik met enig gejuich kenbaar maken dat het aantal woninginbraken in Brielle in 2015 fors was gedaald. Een daling met liefst 40 procent naar ‘slechts’ 30 inbraken vorig jaar. Inmiddels zijn echter de totaalcijfers over de criminaliteit in onze gemeente over 2015 bekend geworden en in overleg met de politie besproken. En ik moet zeggen, ik ben in een iets mindere juichstemming.

Hou me ten goede, Brielle is nog steeds een van de veiligste gemeenten in de regio, samen met Hellevoetsluis en Westvoorne. Toch zijn er in het afgelopen jaar in totaal 845 misdrijven in Brielle geregistreerd. Ten opzichte van 2014 een stijging met 103 gevallen. Ten opzichte van 2013 en 2012 met respectievelijk 924 en 896 gevallen deden  we het misschien nog wel redelijk goed,  het blijft vervelend voor de slachtoffers van de criminaliteit.

Het aantal inbraken in woningen blijft laag en zou wat mij betreft nog verder moeten dalen. Bij nadere analyse van andere vormen van criminaliteit blijkt dat onze stijgende cijfers geflatteerd zijn door enkele negatieve uitschieters. Zo hebben we vooral  in de maand juli te maken gehad met zowel een uitzonderlijk hoog aantal auto-inbraken als een groot aantal autovernielingen en vernielingen aan eigendommen. In juni en juli waren er relatief ook meer (brom) fietsendiefstallen dan in voorgaande jaren. Mogelijk is dit een eenmalige uitschieter geweest, te wijten aan het optreden van enkele vandalen of een gespecialiseerde bende die tijdelijk Brielle als werkterrein had uitgekozen.  Maar een deel lijkt  structureel . Met name het aantal autodiefstallen is namelijk in de hele regio blijvend hoog of toegenomen. Het zijn vooral de airbags en de audio-navigatieapparatuur waar dieven op uit zijn, want daarvoor bestaat kennelijk een goede helersmarkt.
De impact van autodiefstallen en het stelen van (brom)fietsen is minder groot dan bij woninginbraken of overvallen.  Maar niettemin kun je er bijzonder van balen en kan de schade flink oplopen evenals de verzekeringspremie. Gelukkig nemen de mensen in Brielle ook voorzorgmaatregelen, van stuursloten voor auto’s tot alarmen op  scooters en in de huizen.

Voorne heeft het afgelopen jaar meer met autodiefstallen te maken gekregen. Ik bespreek met de politie hoe we deze ontwikkeling  en andere criminaliteit weer kunnen keren. De vraag is ook of er een relatie ligt met het drukke zomerseizoen, als er veel toeristen onze regio bezoeken. Met de geweldsmisdrijven in Brielle is het in 2015 wel relatief rustig gebleven. In totaal 76 registraties tegen 73 in 2014. Ruim minder dan de jaren 2012 en 2013.

Al met al blijft Brielle een veilige stad, waar het goed wonen en recreëren is. Voor een burgemeester die het  beter wil, blijf ik de criminaliteitscijfers ook in 2016 nauwlettend volgen en regelmatig bespreken in mijn overleg met de politie.