Buurt in eigen hand

week 23 - 2019

Onlangs werden liefst 16 nieuwe buurtbemiddelaars voor de gemeenten Westvoorne en Brielle ingezworen. Het zijn vrijwilligers die zich via een meerdaagse cursus bekwaamd hebben in het helpen oplossen van buurtconflicten. Ik ben erg blij met de inzet van deze nieuwe vrijwilligers. Ze kunnen met hun bemiddelende gesprekken uit de hand gelopen problemen tussen buren of buurtgenoten weer tot gewone proporties terugbrengen. En soms zelfs een duurzame oplossing bereiken. Dat werkt vaak effectiever dan klagen bij de gemeente of de woningverhuurder. Pas al het echt uit de hand loopt en er sprake is van bedreiging, intimidatie, geweld of racisme, wordt het een zaak voor gemeente en politie. Gelukkig zitten de meeste burenruzies nog in een stadium waarbij het ophelderen van misverstanden of hardnekkige (voor)oordelen of het meer inzicht krijgen in het handelen van de ander al het grootste venijn kunnen wegnemen. Een goede zaak dus, die buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling door vrijwilligers bestaat al heel wat jaren. Brielle en Westvoorne zijn bij de laatste gemeenten waar het ingevoerd is. Het past helemaal bij de gedachte dat inwoners meer verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving gaan nemen. Daar zijn ook andere voorbeelden van. Brielle kent bijvoorbeeld diverse buurtapp-groepen. Buurtbewoners die zich aanmelden voor zo’n buurtapp doen dat uit verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij hun wijk. Via de buurtapp informeren ze elkaar over onveilige situaties, gevonden voorwerpen, vermiste huisdieren of buurtwerkzaamheden. Gemeente en politie zijn ook aangesloten. Zo krijgen ze heel wat informatie over wat er leeft in de wijken of waar actie ondernomen moet worden. 

Het fenomeen buurtpreventie neemt in de Nederlandse gemeenten ook snel toe. Daarbij gaat het om groepjes buurtvrijwilligers die wekelijks op avonden een rondje door de wijk lopen en letten op onveilige situaties en/of overlast. Daarmee kunnen ze het gevoel van onveiligheid verminderen en criminaliteit helpen voorkomen. Ervaringen elders wijzen op een relatie tussen afname van woninginbraken en fietsendiefstallen en buurtpreventieteams. In Brielle is er nog geen sprake van buurtpreventie. Helaas, want ik zou samen met de politie aan zo’n initiatief van bewoners zeker medewerking willen geven. Natuurlijk stellen we wel enige eisen aan het sociaal en tactisch kunnen opereren van leden van een buurtpreventieteam. Het gaat immers niet om buurtsheriff’s die eigenmachtig de orde in de buurt gaan handhaven. Maar dat wil volgens mij ook niemand. 

Zorg willen dragen voor je buurt, voor de sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, past in de moderne participatiesamenleving. Het vergt goed samenspel tussen buurtbewoners onderling en tussen buurtbewoners en instanties als verhuurder, gemeente en politie. De beloning is dat we ons allemaal prettiger voelen in onze eigen buurt.