Buitengewoon presteren

week 22 -2020

Er is veel publiciteit rondom de buitengewoon opsporingsambtenaren, de zogenaamde Boa’s. Dat zijn gemeentelijke ambtenaren die belast zijn met de handhaving van de lokale regels rond openbare orde, milieu, verkeersvoorschriften, woonoverlast en drugs. Ze worden bovendien ingezet voor de veiligheid van evenementen en ondersteuning van de politie. Nuttige taken waarvoor ze ook bijzondere bevoegdheden hebben gekregen en goed voor zijn opgeleid. Zo kunnen ze processen-verbaal uitschrijven voor verkeerd geparkeerde auto’s, als jongeren worden betrapt op vandalisme en als er illegaal bouwafval wordt gedumpt. Ook hondenbezitters die de poep van hun hond niet opruimen gaan op de bon. Maar vaker nog dan een bekeuring uit te schrijven, treden onze Boa’s bemiddelend of waarschuwend op. Dat helpt meestal voldoende.

Onze Brielse Boa’s zijn onderdeel van onze gemeenschap. Ze kennen de gemeente van haver tot gort, komen in alle uithoeken van ons grondgebied. Dat hebben ze ook voor op de politie, die regelmatig mensen inzet die vreemd zijn in onze gemeente. Onze prima wijkagenten niet te na gesproken, de Boa’s werken nauw met hen samen. De Boa’s kennen onze ondernemers, weten welke jongere en oudere inwoners wel eens lastig zijn en weten ook welke verwarde inwoners wel eens rare dingen doen. In die zin zijn ze een mooi verlengstuk van andere afdelingen, zoals het bouw- en woningtoezicht, verkeershandhaving, openbare orde en veiligheid en de zorg. Ze doen dat heel goed, zoals bij de Corona handhaving weer is aangetoond. Ik ben enorm trots op hen.

Enkele jaren geleden had de gemeenteraad kritiek op de te geringe zichtbaarheid van onze Boa’s. Ik was het daarmee niet eens (“vraag het maar eens aan diegenen die een bon hebben gehad”), maar heb het mij aangetrokken. Er is gewerkt aan meer zichtbaarheid via een speciaal uitgedost voertuig en twee scooters en er is extra budget beschikbaar gekomen voor extra capaciteit op flexibele basis. Ook wordt hun uitrusting verbeterd, met een handcomputer, portofoon en bodycam. Ze zijn veel meer op straat. In de grote steden staakten Boa’s onlangs omdat ze vanwege hun persoonlijke veiligheid beter uitgerust willen worden, met handboeien, wapenstok en pepperspray. Sommigen willen zelfs een dienstpistool, net als de politie. De onveilige situaties waarin Boa’s soms terechtkomen vragen serieuze aandacht. Ik ben het echter met de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb eens dat door uitrusten van Boa’s met meer wapens de scherpe grens tussen Boa’s en politie vervaagt. Het kan zelfs tot meer agressie tegen Boa’s  leiden. Die belangrijke maatschappelijke rol zou erdoor verminderen. In Brielle presteren onze Boa’s ook zonder die extra middelen al buitengewoon!