Briels tafelen

week 43 - 2018

Sinds twee weken is de Brielse Tafel geopend. Een inloop- en informatiecentrum van de gemeente Brielle in een leegstaande winkel aan de Markt. Een beetje gebaseerd op de pop-up formule: leegstaande winkelpanden gebruiken om een nieuw concept uit te proberen. Het is een experiment dat een half jaar duurt. Wordt het winkelpand voor die tijd verhuurd aan een nieuwe winkelier, dan pakt de gemeente haar boeltje weer op en zoeken we een ander leegstaand pand in de vesting. 

De Brielse Tafel is de eerste weken al goed bezocht. Dat is mooi want de ambitieuze plannen voor de binnenstad en de haven kunnen daar uitgebreid worden bekeken en becommentarieerd. Verder is er informatie te vinden over diverse bouwprojecten in Brielle, over komende evenementen en over andere onderwerpen die nu actueel zijn. Met dit experiment maakt het gemeentebestuur werk van het voornemen om de Briellenaren meer en intensiever te betrekken bij planvorming en nieuwe beleidsontwikkeling. Iedereen kan komen kijken naar de plannen voor de binnenstad en de haven en daar zijn eigen mening over geven. Dat laatste moet niet moeilijk zijn, want (oud) Briellenaren zitten doorgaans niet om een opvatting verlegen. 

Kwaliteitsimpuls

De Brielse binnenstad zal de komende jaren een flinke kwaliteitsimpuls krijgen. De haven krijgt weer aantrekkelijke vaarroutes en goed gefaciliteerde aanlegkades voor passerende bootjes. Het winkelgebied in de vesting wordt  aantrekkelijker  gemaakt door nieuwe looproutes, meer groen, beter passend straatmeubilair en meer leuke terrassen en verblijfsmogelijkheden. Door het aantal geparkeerde auto’s te verminderen zal dit deel van de binnenstad nog meer uitnodigen voor wandelend en winkelend publiek. Met name de Turfkade zal een belangrijke ‘upgrading’ krijgen. Die kade heeft nog veel onbenutte potentie. Nu al zie je bijzondere winkels en horeca ondernemingen zich hier vestigen. 

Trots op onze vesting

Op Facebook is ondertussen al een hele discussie gestart of de plannen wel passend zijn voor Brielle. Gesteld wordt dat de plannen voor de binnenstad “alle historische werkelijkheidszin te boven gaan”. Er wordt bovendien een tweedeling gesuggereerd tussen oudere, in Brielle geboren inwoners en inwoners die van buiten komen. Waarbij die laatste groep te weinig oog zou hebben voor het historische karakter van Brielle. Voor mijn gevoel wordt hier de plank flink mis geslagen. Er is in Brielle niet één inwoner te vinden die niet trots is op de historische en monumentale pracht van onze vesting en daar niet respectvol mee om wil gaan. Velen realiseren zich echter ook dat onze stad geen museum moet worden maar mee moet bewegen met de ontwikkelingen van de tijd. Zoals dat eigenlijk door de eeuwen altijd is gebeurd. Natuurlijk, smaken kunnen verschillen. Maar eens iets anders proeven kan ook veel genot geven. 

Al uw ideeën welkom

Gelukkig hebben op de inspiratieavonden al veel Briellenaren zich laten horen en positief meegedacht. Ik hoop dan ook dat de Brielse inwoners en de binnenstadwinkeliers de plannen omarmen en mee helpen om Brielle nog aantrekkelijker te maken. De plannen voor de binnenstad en haven verdienen breed draagvlak. De gemeente kan die plannen niet alleen uitvoeren, maar heeft daarbij de steun en creatieve inbreng nodig van de ondernemers en de bewoners. In de Brielse Tafel kan iedereen zich een beeld vormen over de plannen en ideeën. En allen die zich betrokken voelen bij Brielle mogen hun commentaar geven of nog liever: met nog betere plannen aankomen. Zelfs - zeg ik met een knipoog - als je al 35 jaar in Spanje woont. Dus kom op met al uw ideeën!