Brielle’s bestuurlijke toekomst 

week 37 - 2019

Al vele jaren is er discussie over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten op Voorne-Putten. Bernisse en Spijkenisse zijn gefuseerd tot de gemeente Nissewaard. Ook zijn de gemeenten in de Hoekse Waard en op Goeree Overflakkee samengegaan. Afgelopen jaren hebben Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne gestreefd naar een stevige intensivering van de samenwerking door één gemeenschappelijke ambtelijke organisatie. Dat doel was helaas niet bereikbaar, moest in november 2018 worden geconstateerd. 

Afgelopen maanden hebben de drie gemeenten zich afzonderlijk beraden over de eigen bestuurlijke toekomst en de samenwerking op Voorne-Putten. In september gaan raad en college van Brielle in gesprek met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over wat zij als beste bestuurlijke toekomst van onze gemeente zien. In een rapport dat eind maart door de gemeenteraad is vastgesteld, worden drie opties genoemd: Brielle verder als zelfstandige gemeente, een fusie met alle andere gemeenten op Voorne-Putten (dus ook Nissewaard) of een fusie met Hellevoetsluis en Westvoorne tot één gemeente Voorne. Van belang is om niet alleen vanuit het hart maar ook met verstand de toekomst van onze gemeente onder ogen te zien. 

De ambtelijke fusie zagen velen als een eerste stap naar een onlosmakelijke vorm van samenwerking. Daarom is het niet raar dat twee van de drie opties nu over een gemeentelijke herindeling gaan. De argumenten voor zo’n juridisch bindende samenwerkingsvorm zijn immers onveranderd: de financiële en organisatorische kwetsbaarheid van een kleine gemeente, de geringe slagkracht in de regio, de ongelijke concurrentiepositie op de arbeidsmarkt en de toenemende eisen en taken voor gemeenten. De vraag is natuurlijk waarom een bestuurlijke fusie wel zou lukken, als een ambtelijke fusie al niet haalbaar bleek. 

Daarom is ook het zelfstandig blijven van Brielle nog steeds een optie. Een optie die past bij het rijke verleden en sterke identiteit als eeuwenoude centrumstad met prachtige voorzieningen. Maar weegt dat voldoende op tegen die nadelen van een kleine gemeente? Is een kleine zelfstandige gemeente in een door steeds grotere gemeenten gekenmerkte omgeving bestuurlijk voldoende duurzaam? Het zijn dit soort dilemma’s waarover de inwoners van Brielle in de komende stadsgesprekken mee kunnen denken. Ik ben daarom erg benieuwd naar de opvattingen die uit de Brielse gemeenschap naar voren gaan komen. 

Raad en college zullen het komende half jaar goed luisteren naar de meningen van alle Brielse betrokkenen. Om in het voorjaar van 2020 een conclusie te trekken over de bestuurlijke toekomst van Brielle. We gaan een half jaar van enerverende en boeiende gesprekken tegemoet.