Brielle heeft gewonnen

week 12 - 2018

Het is midden in de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 maart. De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Alle stembussen zijn geleegd en alle stemformulieren geteld. Dank aan alle leden van de stembureaus en alle tellers. Dankzij hen is de uitvoering van het stemmen vlekkeloos verlopen. Die dank komt ook de gemeentelijke medewerkers toe die zich met de voorbereiding van de verkiezingen hebben beziggehouden. Het was voor hen een geweldig lange werkdag, met geen moment waarop de aandacht even kon verslappen.

De mooiste beloning voor hen is de hogere opkomst. Vier jaar geleden was het nog 49,8 procent – minder dan de helft! – en ver onder het landelijk gemiddelde. Dit jaar is het  opkomstpercentage 52,1% en is dat vervelende beeld weer gekeerd. Ik denk zeker dat alle extra publiciteit – radio, optredens, het luiden van de klokken, flyers, advertenties etc. – daarbij geholpen heeft. Met name de aandacht die het NPO1 radioprogramma Spraakmakers gedurende twee-en-een-halve week aan de verkiezingsstrijd in Brielle en Westervoort heeft besteed, was bijzonder plezierig en effectief. Het optreden van Ger Vos in de Catharijnekerk op de verkiezingsdag, voorafgegaan door het imposante klokgelui, was wel heel bijzonder. Ik ben erg  blij met die extra aandacht en inzet voor de lokale politiek in Brielle.  Mede daardoor hebben we de “opkomststrijd” met Westervoort gewonnen.

Een paar uurtjes geleden is ook de voorlopige uitslag van de gemeente Brielle bekend geworden. De nieuwe partij Inwonersbelang Gemeente Brielle (IBGB) heeft een klinkende overwinning behaald en is met 6 zetels de raad binnengekomen. Ik heb ze met dat resultaat al gefeliciteerd. De nieuwe partij lijkt de plaats en de kiezers te hebben ingenomen van de SP die niet meer meedeed. Bij de verdubbeling van de PvdA lijkt – gelet op de landelijke trend - het wegvallen van de lokale SP in Brielle eveneens een positief effect te hebben gehad.  Natuurlijk is ook de inzet van de lokale kandidaat-raadsleden van alle partijen van belang geweest. De VVD heeft het goed gedaan, met duidelijk meer stemmen dan vier jaar geleden. Dat heeft zich voor deze partij niet vertaald in een extra zetel, maar de stevige positie in de raad als tweede partij is zeker behouden. Het CDA en D66 hebben elk een zetel moeten inleveren, hetgeen getalsmatig de basis voor de huidige collegesamenstelling smaller maakt.  

De grote overwinning van IBGB is een mooie prestatie, maar betekent tegelijkertijd een enorme verantwoordelijkheid. Het besturen van een gemeente is sowieso niet gemakkelijk, maar de grootste partij zijn schept nog extra verplichtingen. Als nieuwe partij zal IBGB  zich zo snel mogelijk moeten gaan wortelen in de raad en zich moeten verdiepen in de vele lopende en toekomstige dossiers. Bovendien zal er met andere partijen samengewerkt moeten worden om tot een krachtige coalitie en een krachtige gemeenteraad te komen. Investeren in kennismaking en de relaties met andere gemeenteraadsleden is daartoe minstens zo noodzakelijk als inhoudelijke verdieping in de stukken.

Overigens geldt dat natuurlijk voor alle partijen en zeker voor alle nieuwe raadsleden. Negen van de zeventien raadsleden zijn nieuw, meer dan de helft! Ik heb er echter alle vertrouwen in dat de vijf fracties elkaar in de komende raadsperiode weer goed weten te vinden. In Brielle maken we geen ruzie, maar werken we samen! Dat zou wat mij betreft  het motto moeten zijn voor de komende besprekingen. Als dat gebeurt hebben alle inwoners van Brielle gewonnen bij deze raadsverkiezingen.

Ik hoop dat u uw nieuwe volksvertegenwoordigers zo snel mogelijk leert kennen.