Beste gemeente

week 27 - 2015

Vorige week publiceerde opinieweekblad Elsevier weer haar jaarlijkse overzicht van “beste buurten en gemeenten om te wonen”. In mijn vorige gemeente was dat altijd iets om naar uit te kijken want meestal scoorde die bij de top 20 van de beste woongemeenten van Nederland en bij de top 3 in Zuid-Holland. Altijd aanleiding om dat als positief nieuws via een persbericht nog eens extra bekendheid te geven of het op verjaardagsfeestjes langs de neus weg even te benoemen.

Dit keer was ik natuurlijk vooral benieuwd naar hoe Brielle uit de bus is gekomen. Dat viel me eerlijk gezegd in eerste instantie niet mee: plek 211 op de ranglijst van 393 gemeenten. Ik was vooral verbaasd, want  ik kon het niet helemaal plaatsen met het beeld dat ik zelf van Brielle heb gekregen in de afgelopen 8,5 maand. Natuurlijk, ik ben niet helemaal objectief en heb misschien wel een te grote roze bril op. Anderzijds, ik loop nu ook weer lang genoeg mee in gemeenteland om een beetje te kunnen vergelijken en verschillen te kunnen zien tussen goede en minder goede gemeenten.

Ik heb daarom reden tot twijfel aan de wijze waarop Brielle in het onderzoek is gewaardeerd.  Ik zal dat graag toelichten. De gemeenten zijn in het onderzoek op zeven verschillende onderdelen gescoord, met 20 verschillende  onderwerpen. Allereerst het onderdeel Aanwezige Basisvoorzieningen in de gemeente, zoals scholen en kinderdagverblijven, het aanbod van verschillende soorten onderwijs, winkels waar je voor je dagelijkse boodschappen terecht kunt, sport en fitness voorzieningen en eerstelijns gezondheidszorgvoorzieningen. Brielle krijgt daar op een schaal van 1-5 een 2 toegewezen. Op het onderdeel van de gezondheidszorg slechts een 1. Voor de dagelijkse boodschappen voorzieningen ook slechts een 2. U zult het met mij eens zijn dat dit wel een merkwaardig lage score is.  Immers, Brielle mag zich op genoemde onderdelen prima bedeeld noemen en in vergelijking met veel andere gemeenten zelfs rijkelijk voorzien.

Het is ook merkwaardig omdat op het tweede onderdeel “Plusvoorzieningen” Brielle op een 3 wordt gescoord. Het historisch decor krijgt een 5, de hoogste score. Op het gebied van de cultuur is er een 2, maar voor horeca en restaurants en luxe winkels en hoogwaardige zorg- en onderwijsvoorzieningen krijgt Brielle weer een 3. Zijn de plusvoorzieningen in Brielle dan beter dan de basisvoorzieningen? Ik heb niet die indruk.

Op Economie en Werkgelegenheid  krijgt Brielle eveneens een 3 als eindschaal. Op Groene en Blauwe Kwaliteit, zeg maar natuur, nabijheid van water en strand en recreatie, krijgt Brielle  wel een hoge  score, namelijk een 5. Bij het onderdeel Rust en Ruimte gaat het om de grootte van de woningen en de mogelijkheden voor ruim en gratis parkeren. Ook het ontbreken van files speelt hier een rol. Tot mijn lichte verbazing krijgt Brielle echter hiervoor niet het aantal punten dat het verdient, namelijk slechts een 3. Vreemd, want rust en ruimte zijn immers in Brielle ruim voorhanden.

Datzelfde geldt voor het onderdeel Harmonieus Leefklimaat. Onderzocht zijn de saamhorigheid, de mate van overlast, de criminaliteitscijfers en de verkeersveiligheid. Op die laatste twee gebieden krijgt Brielle een hoog cijfer, maar op de aspecten saamhorigheid en overlast slechts het cijfer 2. Ook dat is voor mijn gevoel zeer ondergewaardeerd. Brielle kenmerkt zich in mijn ogen juist door een sterke betrokkenheid en verbondenheid met de eigen gemeenschap. En van overlast van hondenpoep, geluid, jongeren, bekladding etc. is toch relatief weinig sprake, blijkt ook uit onze eigen lokale onderzoeken.

Het enige onderdeel waar op ik het oordeel van Elsevier volledig deel is de Bereikbaarheid. Dat krijgt een 2 en dat is volgens mij wel terecht gelet op de te geringe capaciteit van en grote drukte op het regionale wegennetwerk.

Mijn twijfel aan de waarde van het onderzoek werd nog eens bevestigd toen ik uit nieuwsgierigheid nog  even keek naar de scores van onze buurgemeenten. En wat blijkt. Westvoorne krijgt plek 132 op de ranglijst, maar als je hun scores optelt komt deze gemeente op een lager puntental uit dan Brielle. Die ranglijst kan dus niet kloppen. Mijn indruk is daarom dat het onderzoek niet foutloos is en hier en daar nogal subjectief. Of aardiger gezegd, dat er niet altijd objectiveerbare gegevens aan het onderzoek ten grondslag hebben gelegen.  Reden om het onderzoek van Elsevier ook weer niet al te serieus te nemen.

Maar misschien denk ik daar volgend jaar wel heel anders over als Brielle de top 100 is binnengekomen !