Alert op ondermijning

week 49 - 2019

Bestrijding van ondermijning is een prioriteit van justitie en politie. Ook van lokale gezagsdragers zoals burgemeesters. In Brielle en onze buurgemeenten hebben wij daarom een aanpak tegen ondermijning opgesteld. Afgelopen weken zijn er twee avonden over dit thema georganiseerd voor ondernemers in de recreatie- en toerismesector en agrarische sector. Bedoeld om de ondernemers te wijzen op de gevarenrisico’s die zij lopen als zij zich - onbewust - lenen voor criminele activiteiten. Bijvoorbeeld een tuinder die een kas verhuurt waar hennep wordt geteeld of een café-eigenaar die een zaaltje verhuurt waar misdadige feiten worden voorbereid. Ook gemeenten zijn tegenwoordig extra alert bij de grondverkoop aan bedrijven of het verlenen van een vergunning.

Criminelen gebruiken al langer legale bedrijven of instanties voor hun foute ‘core business’. Want zonder de faciliteiten van keurig nette bedrijven kan misdaad minder goed floreren. Al geruime tijd voeren gemeenten daarom de zogenaamde BIBOB-procedures uit om bij twijfelachtige ondernemers onderzoek te doen naar de herkomst van het investeringskapitaal of naar het (strafbare) verleden van eigenaar en uitbater. Niet zelden blijkt het te gaan om stromannen die de transactie met de gemeente doen, terwijl daarachter een aantal personen zitten die iets op hun kerfstok hebben. 

We zijn lang naïef geweest over ondermijning. In kleinere gemeenten als Brielle dachten we dat dit een probleem was van de grote stad en het platteland van Noord-Brabant en Limburg. Niets is minder waar. De mate waarin het voorkomt in onze gemeente is nog redelijk beperkt, maar dat ook Brielle zijn portie meekrijgt van de ondermijningspraktijk is wel zeker. Grote cocaïnevondsten, het aantreffen van wietplantages, illegale gokpraktijken, illegale prostitutie, heling van gestolen goederen, het omkatten van auto’s voor criminele praktijken, arbeidsuitbuiting en mensensmokkel, een illegaal clublokaal van een criminele motorbende, we hebben het allemaal in Brielle al meegemaakt.

Met name campings, huisjesparken en jachthavens, maar ook boerderijen en tuinderijen met leegstaande schuren, zijn gewild als dekmantel voor criminele praktijken. Het buitengebied is nu eenmaal moeilijker te controleren dan een dicht bewoond gebied. Eigenaren die deze praktijken door verhuur mogelijk helpen maken, kunnen ook zonder zelf crimineel te zijn, vervolgd worden vanwege medeplichtigheid. Op die twee avonden hebben wij de ondernemers op die risico’s gewezen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van eigen ondernemers. Onze boodschap: wees alert op vreemde verzoeken, check eerst met wie je te maken hebt als je iets gaat verhuren en meld verdachte zaken die zich op jouw terrein afspelen. 

Ondermijning de wereld uit! Daar hebben we alle fatsoenlijke ondernemers voor nodig!