75 jaar vrijheid

week 29 - 2019

Nederland staat vanaf 31 augustus 2019 tot en met 24 oktober 2020 stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa en Zuidoost Azië. Dit was het begin van de vrijheid die wij al 75 jaar jaarlijks vieren. Onder het motto ‘herdenken, vieren en koesteren’ hebben het Nationaal Comité 4/5 mei en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het initiatief genomen voor een groot nationaal programma. Het is belangrijk om Nederland bewust te maken van de verschrikkingen van de oorlogsjaren en de betekenis van driekwart eeuw van vrede en vrijheid. Er zijn diverse activiteiten en evenementen in die 14 maanden bedacht. Zo rijden er vrijheidsbussen door het land die alle gemeenten aandoen. De bevrijding van Auschwitz wordt op 27 januari 2020 aangegrepen om een Nationale Holocaustdag te organiseren. Op Bevrijdingsdag 5 mei 2020 kan men in heel Nederland met elkaar Vrijheidsmaaltijden nuttigen. In een bijeenkomst voor Zuid-Hollandse burgemeesters in het Provinciehuis in Den Haag werd dit een aantal weken geleden allemaal uitvoerig uit de doeken gedaan.

Natuurlijk gaat ook Brielle aan deze herdenking en viering van 75 jaar vrijheid meedoen. Noblesse oblige, niet waar? Wel zal het even zoeken zijn hoe wij onze bestaande herdenkingsmomenten over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding met dit landelijke programma combineren. Wij herdenken immers in Brielle al jaarlijks in de laatste week van oktober de deportatie van de Joodse inwoners van onze stad en regio en op 5 december staan we stil bij de slachtoffers van de Duitse vergeldingsactie in Zwartewaal. Ongetwijfeld vinden we een manier om deze bestaande herdenkingen in te passen en misschien zelfs nog een extra impuls te geven. De Stichting Bevrijdingsfestival Brielle bereidt zich al voor om van het jubileumjaar 2020 een bijzondere editie te maken.

Er zijn al enkele ideeën voor de viering van 75 jaar vrijheid in Brielle en Voorne-Putten. De provincie Zuid-Holland heeft er zelfs een speciale subsidieregeling voor. Natuurlijk zijn er ook mensen nodig voor de organisatie en regie. En juist daarover maak ik mij wel wat zorgen. De lokale Stuurgroep 4/5 mei, die altijd met veel enthousiasme de 4 mei herdenkingen in Brielle en Zwartewaal organiseert, bestaat slechts uit een kleine groep betrokken en enthousiaste vrijwilligers, waaronder ikzelf. Het zou fijn zijn als er enkele nieuwe mensen bij komen. Dus leest u dit en bent u ook erg betrokken bij de Tweede Wereldoorlog en vindt u dat we aandacht moeten blijven schenken aan het herdenken? Dan nodig ik u graag uit om kennis te komen maken met de Stuurgroep 4/5 mei. Het jubileumjaar van 75 jaar na het einde van de oorlog, vormt daarvoor een mooie aanleiding!