2022: Jubileumjaar Brielle

week 1 - 2018

In mijn eerste burgemeestersblog van 2018 wil ik graag aandacht vragen voor het jaar 2022. Het is dan 450 jaar geleden dat Brielle werd bevrijd van de Spanjaarden. En dat jubileum wil het college van burgemeester en wethouders graag op grootse wijze vieren. Samen met alle Briellenaren. Maar zeker ook samen met de ondernemers en maatschappelijke organisaties, met de verenigingen en met de vele duizenden vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn. Op 2 januari heeft het college besloten daar een plan van aanpak voor op te stellen en de voornemens aan de gemeenteraad voor te leggen.

Al eerder zijn 140 Brielse organisaties en verenigingen gevraagd wat zij van het idee vinden. Dat leverde een stroom van reacties op. Zonder uitzondering positief. En diverse reacties gingen ook al gepaard met allerlei ideeën voor mogelijke activiteiten in dat jaar. Ideeën voor de uitgave van boeken, bijzondere bijeenkomsten, tentoonstellingen, sportevenementen, landelijke sinterklaasintocht, muzikale uitvoeringen en nog veel meer. Met de rijke cultuurhistorische geschiedenis van Brielle als rode draad.

Eerlijk gezegd had ik die brede positieve respons ook wel verwacht. Want onze inwoners zijn trots op het rijke verleden van Brielle en ze houden ook wel van een feestje. Ik was ook blij met de brede steun vanuit de ondernemers en de maatschappelijke organisaties. Zij zien net als het college de mogelijkheid om dit jubileumjaar aan te grijpen als nieuwe impuls voor de aantrekkelijkheid en wervingskracht van onze gemeente. Niet alleen een kans voor de vesting, maar ook een kans voor de versterking van de bekendheid van Brielle in het algemeen en die van de omgeving. Dat is goed voor de regionale economie, maar ook voor het vestigingsklimaat voor bedrijven en het woonklimaat voor nieuwe inwoners.

De ambitie is in het jubileumjaar heel veel extra bezoekers, dagjesmensen en recreanten naar Brielle en Voorne te halen. Mijn ervaring is dat heel veel mensen in Nederland onze plaats wel kennen van horen zeggen of van de geschiedenisboeken, maar dat relatief een klein deel hier ook daadwerkelijk is geweest. Komen mensen hier voor het eerst, dan zijn ze eigenlijk zonder uitzondering enthousiast en onder de indruk. Die ervaring gunnen we natuurlijk nog veel meer mensen. Nederlanders, maar ook Belgen, Duitsers en Engelsen. En misschien lukt het wel om ook een deel van de groeiende aantallen Chinese toeristen naar Brielle te halen.

Om die grote ambitie waar te maken, zal heel Brielle de schouders eronder moeten zetten. Door in 2022 ons van de beste zijde te laten zien met een gevarieerd aanbod aan bijzondere evenementen en activiteiten. Maar ook door de in de komende jaren, op weg naar 2022, te investeren in de inrichting en aankleding van onze binnenstad, de variatie en kwaliteit van de winkels en horeca in stand te houden, de toeristische faciliteiten te versterken en de omgeving van Brielle nog fraaier te maken voor wandelaars, fietsers, waterrecreanten en dagjesmensen. Met de aanzetten voor de fysieke verbeteringen van de binnenstad en de haven in de Binnenstadsvisie zijn al belangrijke eerste stappen gezet.

Voor de realisatie van al deze ambities is best een aantal jaren nodig. Vandaar dat ik er nu aan het begin van dit nieuwe jaar 2018 al over begin. En we hebben iedereen nodig!

Doet u ook mee?