het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Seggeweg 74 in Vierpolders

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

verzonden op 10-09-2019 : het uitbreiden van de opslaghal, Seggeweg 74 in Vierpolders