het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, Groene Kruisweg 14 in Vierpolders

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

verzonden op 11-03-2019 : het bouwen van een opslagloods ten dienste van het streekmuseum, Groene Kruisweg 14 in Vierpolders