Brielle, Hoogaars 36

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Overig

de heer C.N. de Vrijer, Hoogaars 36 in Brielle met ingang van 23 april 2019 vertrokken naar het adres: Land Onbekend