Brielle, Burg A P vd Blinkln 29

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Overig

Het voornemen om mevrouw S. Versendaal, Burg A P vd Blinkln 29 in Brielle met ingang van 23 september 2019 in te schrijven op het adres: Land Onbekend