Aanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en Horecawet en Wet op de kansspelen gemeente Brielle.

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Overig

Bij besluit van 29 januari 2013 heeft de Burgemeester van de gemeente Brielle besloten de heer W. Beijer aan te wijzen als toezichthouder, belast met de zorg tot naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet en titel VIA, artikel 34 van de Wet op de Kansspelen.

U kunt het volledige aanwijzingsbesluit nalezen via http://www.officielebekendmakingen.nl.