1 april viering

Op 1 april 1572 werd Den Briel door de Watergeuzen bevrijd van de Spanjaarden.

Hiermee werd Den Briel de eerste vrije stad der Nederlanden. In het wapen van Brielle is de spreuk opgenomen: ‘Libertatis Primitiae’ (Eerstelingen der vrijheid).

Ieder jaar, op 1 april, tooien veel bewoners van Brielle (Den Briel) zich in historische kledij en wordt het openluchttheater om “de sleutel van de stad” opgevoerd.

Hier kunt u het programma van 1 april bekijken.

1 April plattegrond

Spelregels straatgroepen

Zoekgeraakte kinderen

Verkeersmaatregelen 1 april viering

Spelregels vuurkorven

Het verhaal van 1 april

Parkeren

Verbod op glaswerk

Kalknacht