Zorgcontainer aanvragen

Zorgcontainer

Bent u slecht ter been of op een andere manier beperkt? En is er binnen uw huishouden niemand in staat uw huishoudelijk afval naar een ondergrondse container te brengen? En is er ook niemand in uw omgeving die dat voor u wilt doen? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een zorgcontainer. Zie voor een schematische uiteenzetting de “beslisboom maat werk zorgcontainer”.

Belangrijk om te weten

  • De zorgcontainer is bedoeld voor huishoudens in laagbouwwoningen die fysiek niet in staat zijn om het huishoudelijk restafval weg te brengen naar een ondergrondse inzamelvoorziening;
  • De zorgcontainer is een grijze 240 ltr. mini-container met een geel deksel, die afzonderlijk van de inzamelroute wordt geleegd door de gemeente Brielle en/of haar contractuele inzameldienst;
  • Bij een toekenning zijn er geen extra kosten verbonden voor een lediging van de zorgcontainer.

Belangrijke vragen die ten grondslag liggen aan de beoordeling

  • Kunt u gebruik maken van hulp van huisgenoten, familie of sociaal netwerk?;
  • Hoe wordt nu uw huishoudelijk restafval aangeboden en kan dit op dezelfde manier doorgaan?;
  • Is er ondersteuning zoals bijvoorbeeld vanuit de WMO, hulp in de huishouding en dergelijke?;
  • Een indicatie van de huisarts – kosten voor de aanvrager - kan een onderdeel zijn van de aanvraagprocedure. Hierbij behoeft uw huisarts geen medische gegevens te verstrekken maar een indicatie of u fysiek wel/niet in staat bent de afstand te overbruggen naar een ondergrondse container in uw directe woonomgeving;
  • Een afspraak bij en met betrokkene kan onderdeel uitmaken van de procedure;
  • Een zorgcontainer wordt weer ingenomen als een gebruiker niet meer woonachtig is en/of verblijft op het opgegeven adres;
  • Na indicatie worden de gegevens vernietigd.

Aanvragen zorgcontainer

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een zorgcontainer en wilt u een aanvraag doen?

Vul dan het aanvraagformulier in en stuur uw aanvraag naar:

Gemeente Brielle, t.a.v. afdelingshoofd beheer openbare ruimte
Antwoordnummer 15
3220 VE BRIELLE

- Zet op de envelop: Strikt vertrouwelijk
- Een postzegel is niet nodig
- De aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij de receptie in het Stadskantoor aan het Slagveld.