Zijn mijn persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP) openbaar?

Antwoord:

Nee. Organisaties of bedrijven kunnen niet zomaar uw gegevens opvragen. De bescherming hiervan is goed geregeld. Organisaties kunnen uw persoonsgegevens alleen krijgen voor het uitvoeren van een publieke taak. En dan nog krijgen ze deze gegevens niet zomaar: ze moeten daar eerst toestemming voor krijgen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Daarnaast kan de gemeente uw persoonsgegevens verstrekken aan organisaties met een maatschappelijk belang, voor zover dit geregeld is in een gemeentelijke verordening.

Stuur door aan een vriend
Stuur door