Wie mogen uw persoonsgegevens uit de BRP opvragen?

Antwoord:

Uw gegevens kunnen in de eerste plaats worden opgevraagd door de overheid en overige instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV of pensioenfondsen.

Andere instanties die gebruik kunnen maken van uw persoonsgegevens zijn:

  • advocaten, als de gegevens nodig zijn voor een gerechtelijke procedure;
  • niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen;
  • organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.

Uw gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan:

  • commerciële instellingen;
  • particulieren (ook niet voor bijvoorbeeld een reünie).
Stuur door aan een vriend
Stuur door