Wat zijn oudkomers? 

Antwoord:

Oudkomers zijn vreemdelingen (zonder Nederlands paspoort) in de leeftijd vanaf 16 tot 65 jaar die:

  • voor 1 januari 2007 al in Nederland woonden en op 31 december 2006 geen nieuwkomer waren volgens de (oude) Wet inburgering nieuwkomers (dit kunt u navragen bij uw gemeente);
  • geen 8 jaar in Nederland hebben gewoond toen ze nog leerplichtig waren;
  • geen diploma's hebben waaruit blijkt dat zij de Nederlandse taal en samenleving goed genoeg kennen.

Verwijzingen andere vragen:

Stuur door aan een vriend
Stuur door