Wat zijn nieuwkomers?

Antwoord:

Nieuwkomers zijn vreemdelingen (zonder Nederlands paspoort) in de leeftijd vanaf 16 tot 65 jaar, die:

  • na 1 januari 2007 in Nederland zijn komen wonen voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel of
  • op 31 december 2006 nieuwkomer waren volgens de oude Wet inburgering nieuwkomers (dit kunt u navragen bij de gemeente).

Verwijzingen andere vragen:

Stuur door aan een vriend
Stuur door