Wat zijn de voorwaarden voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap?  

Antwoord:

Om een geregistreerd partnerschap aan te gaan moet u aan verschillende voorwaarden voldoen:

Geregistreerd partnerschap met maar één persoon

In Nederland kan iemand die een geregistreerd partnerschap wil sluiten, dat maar met een persoon tegelijkertijd doen. Dus mag u niet op hetzelfde moment getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met een ander.

Verklaring van niet-gehuwd zijn

Voor uw geregistreerd partnerschap gaat de ambtenaar van de burgerlijke stand na of u al getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met iemand anders. Als u in het verleden tijdelijk in het buitenland heeft gewoond, vraagt de ambtenaar u om een verklaring van niet-gehuwd zijn. Deze kunt u aanvragen via de burgerlijke stand van uw laatste woonplaats in het buitenland. Als u de Nederlandse nationaliteit bezit, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken bemiddelen.

Minimumleeftijd geregistreerd partnerschap

Wie een geregistreerd partnerschap wil sluiten, moet minimaal 18 jaar zijn (meerderjarig). Minderjarigen van 16 of 17 jaar kunnen een geregistreerd partnerschap aangaan wanneer de vrouw zwanger is. De vrouw moet dan een verklaring van een arts overleggen dat zij zwanger is of al bevallen is. Verder zijn om gewichtige redenen uitzonderingen mogelijk. Dit heet huwelijksdispensatie en de minister van Justitie beslist hierover. Een minderjarige heeft bovendien altijd toestemming nodig van zijn ouders of voogd. Als die geen toestemming geven, kan de minderjarige de rechtbank om vervangende toestemming vragen.

Geregistreerd partnerschap bij curatele

Iemand die onder curatele staat wegens verkwisting of drankmisbruik heeft om een geregistreerd partnerschap aan te gaan toestemming van de curator nodig. Als de curator geen toestemming geeft, kan de kantonrechter toestemming geven. Iemand die onder curatele staat wegens een geestelijke stoornis heeft toestemming van de kantonrechter nodig.

Geregistreerd partnerschap bij bloedverwantschap

Ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, (half) broers en (half) zusters kunnen geen geregistreerd partnerschap aangaan. Als broer en zus door adoptie familie van elkaar zijn, kan de minister van Justitie het verbod opheffen door huwelijksdispensatie te verlenen. Een geregistreerd partnerschap tussen neef en nicht en een huwelijk tussen zwager en schoonzus zijn niet verboden.

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door