Wat zijn de oproeptermijnen voor inburgeringsplichtigen?

Antwoord:

Voor het oproepen van (vermoedelijk) inburgeringsplichtigen geldt een onderscheid tussen nieuwkomers en oudkomers:

 • Nieuwkomers moeten binnen 6 weken worden opgeroepen door de gemeente.
 • Voor oudkomers geldt geen oproeptermijn. U bent een oudkomer wanneer u:
  • geen Nederlands paspoort heeft;
  • tussen de 15 en 65 jaar oud bent;
  • voor 1 januari 2007 al in Nederland woonde en op 31 december 2006 geen nieuwkomer was volgens de (oude) Wet inburgering nieuwkomers (dit kunt u navragen bij de gemeente);
  • geen 8 jaar in Nederland heeft gewoond toen u nog leerplichtig waren;
  • geen diploma's heeft waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal en samenleving goed genoeg kent.

Verwijzingen andere vragen:

Stuur door aan een vriend
Stuur door