Wat moet een vreemdeling doen als hij denkt vrijgesteld te zijn van het inburgeringsvereiste?

Antwoord:

Deze persoon kan de vrijstelling aanvragen bij de gemeente waar hij staat ingeschreven.

Stuur door aan een vriend
Stuur door