Wanneer kan ik ontheffing krijgen voor het inburgeringsexamen?

Antwoord:

U kunt in de volgende gevallen een ontheffing aanvragen voor het inburgeringsexamen:

  • Als u genoeg hebt gedaan om in te burgeren. Dat heet aantoonbaar geleverde inspanning. Dat kan een half jaar voordat uw inburgeringstermijn stopt.
  • Als u door een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking het inburgeringsexamen niet kunt halen.
  • Als de gemeente of Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vindt dat u het inburgeringsexamen niet kunt halen.

U vraagt een ontheffing voor het inburgeringsexamen aan bij DUO.

Stuur door aan een vriend
Stuur door