Wanneer hoef ik niet in te burgeren?

Antwoord:

U hoeft niet in te burgeren wanneer u:

  • een Nederlands paspoort heeft;
  • afkomstig bent uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of Zwitserland;
  • jonger bent dan 18 jaar;
  • ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was;
  • Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal heeft;
  • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).
Stuur door aan een vriend
Stuur door