Ik heb snel een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Wat kan ik doen?

Antwoord:

In de volgende gevallen is mogelijk om via een spoedprocedure een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen:

  • Adoptie
  • Werk in het buitenland
  • Benoeming tot gedeputeerde of wethouder
  • Kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger.

U kunt alleen van de spoedprocedure gebruikmaken door bij uw VOG-aanvraag bij de gemeente te melden dat het om een van bovenstaande situaties gaat. De gemeente geeft dit vervolgens door aan Justis. Als uw aanvraag is goedgekeurd door Justis en u geen strafbare feiten heeft gepleegd, ontvangt u de VOG binnen anderhalve week.

De kosten van de spoedprocedure zijn gelijk aan de kosten van een gewone aanvraag via de gemeente, namelijk €41,35.

Als u wel strafbare feiten heeft gepleegd en/of als (buitenlandse) instanties moeten worden geraadpleegd, betekent dit dat er meer onderzoek nodig is. De spoedaanvraag wordt dan omgezet in een reguliere aanvraag.
 

Gerelateerde producten

Stuur door aan een vriend
Stuur door