Hoe is de doorstroom van crisisnoodopvang naar reguliere opvang na 72 uur geregeld?

Antwoord:

In beginsel is er afgesproken dat de gemeente voor 72 uur de asielzoekers opvangt en dat ze daarna doorstromen naar een van de andere opvangvormen.

Een gemeente kan aanbieden om de crisis-noodopvang langer open te houden om het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) iets meer tijd te geven om de reguliere opvang te organiseren. De gemeente beslist in deze. Uiteraard wordt enige flexibiliteit gevraagd bij de doorstroom. Het zou natuurlijk ook 70, 71, 73 of 74 uur kunnen worden. De 72 uur gaan in principe in als de eerste asielzoeker op de crisis-noodopvanglocatie aankomt.

Stuur door aan een vriend
Stuur door