Geldt het inburgeringsvereiste voor elk type verblijfsvergunning voortgezet verblijf?

Antwoord:

Ja, het inburgeringsvereiste geldt in principe voor elk type verblijfsvergunning voortgezet verblijf. Uitzonderingen zijn:

  • Een kind dat voortgezet verblijf aanvraagt na toegelaten te zijn als minderjarige voor gezinshereniging;
  • Wegens dringende humanitaire redenen.
Stuur door aan een vriend
Stuur door