Geldt het inburgeringsvereiste voor elk type verblijfsvergunning onbepaalde tijd?

Antwoord:

Ja, het inburgeringsvereiste geldt voor elke type verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Er zijn enkele uitzonderingen:

  • Een minderjarige die is toegelaten in het kader van gezinshereniging;
  • Vanwege een psychische of lichamelijke belemmering;
  • Wegens dringende humanitaire redenen.
Stuur door aan een vriend
Stuur door