Uittreksel of afschrift

Met onderstaand formulier kunt u een afschrift of uittreksel aanvragen uit de burgerlijke stand, zoals b.v.:

  - geboorteakte
  - huwelijksakte
  - echtscheidingsakte
  - akte geregistreerd partnerschap
  - ontbindingsakte geregistreerd partnerschap
 

Let op:

U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten alleen aanvragen bij de gemeente waar een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden heeft plaatsgevonden.
 

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen kunt u uitsluitend aanvragen in uw woonplaats.
 

In veel gevallen zijn er kosten verbonden aan het verstrekken van een document.
 Te downloaden formulieren:

Archief