Uittreksel of afschrift

Met onderstaand formulier kunt u een afschrift of uittreksel aanvragen uit de burgerlijke stand, zoals b.v.:

  - geboorteakte
  - huwelijksakte
  - echtscheidingsakte
  - akte geregistreerd partnerschap
  - ontbindingsakte geregistreerd partnerschap

U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten alleen aanvragen bij de gemeente waar een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden heeft plaatsgevonden.

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen kunt u uitsluitend aanvragen in uw woonplaats.

Let op: in veel gevallen zijn er kosten verbonden aan het verstrekken van een document.