Omgekeerd inzamelen levert veel op

Afval scheiden levert veel op. Materialen als papier, glas, plastic en batterijen worden voor een groot deel hergebruikt. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld.

Hoe waardevol is afval?

Afval bevat veel waardevolle materialen die opnieuw te gebruiken zijn. Soms kun je iets in zijn geheel hergebruiken, zoals tweedehands kleding of meubels. Andere soorten afval worden uit elkaar gehaald, zodat de materialen apart hergebruikt kunnen worden. Het zink uit oude batterijen wordt bijvoorbeeld gebruikt om zinken dakgoten van te maken.

Het afval dat niet gerecycled kan worden gaat bijna allemaal naar de verbrandingsovens. De verbranding levert weer energie op voor stroom of stadsverwarming. De restjes die overblijven na verbranding (dat noemen we “slakken” kunnen voor een deel worden gebruikt voor de aanleg van wegen. Nog geen halve procent van het huishoudelijk afval (bijvoorbeeld niet recyclebaar bouw- en sloopafval) wordt op een verantwoorde manier gestort.

Waarom omgekeerd inzamelen? 

Glas, oud papier, karton, plastic (verpakkings)materiaal zijn voorbeelden van materialen die als grondstof kunnen worden gebruikt voor andere producten. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee: de afvalstoffenheffing zal dan niet stijgen of blijft jaarlijks gelijk.

Wanneer is afval grondstof?

Om ingezamelde grondstoffen, zoals papier en plastic, echt opnieuw te kunnen gebruiken mogen er niet te veel dingen bij zitten die er niet bij horen. Dat noemen we ‘vervuiling’. Het lukt bijvoorbeeld niet om papier te recyclen als er veel plastic tussen zit, of als het papier vet is. Daarom mogen dozen van bijvoorbeeld de afhaalpizza’s niet bij het oud papier. Het recyclebedrijf moet dan eerst de ‘vervuiling’ er uit halen, voordat ze het kunnen verwerken. Dat kost weer tijd en geld. Gescheiden afval dat erg vervuild is, kan noodgedwongen alsnog verbrand worden en dat is zonde!

Wat gebeurt er met het gescheiden afval?

Er zijn wel geruchten dat het apart ingezamelde afval alsnog op een grote hoop belandt. Dat is niet waar. Glas, papier en karton, groente, fruit en tuinafval (GFT), klein chemisch afval, plastic, blik, drinkpakken, elektrische apparaten, bouwafval, textiel en restafval worden allemaal apart verwerkt of hergebruikt als grondstof.

Meer weten over omgekeerd inzamelen? Kijk dan op www.brielle.nl/afval.