Milieupas

Hoe te handelen bij vermissing van de milieupas of het niet werken van de milieupas?

De milieupas heeft u nodig voor het wegbrengen van (grof)vuil bij de Stadswerf en het aanbieden van uw restafval in de ondergrondse wijkcontainers. Voor de bewoners in hoogbouwwoningen en een deel van de appartement bewoners van de binnenstad, geldt de milieupas ook voor de ondergrondse wijkcontainers OPK en PMD in hun woonomgeving.
Zonder milieupas kunt u geen afval brengen bij de Stadswerf, 't Woud 53.

Vraag een nieuwe milieupas aan:

Naar aanleiding van uw melding wordt gekeken of de aanvraag correct is:

  • bent u nieuwe inwoner van Brielle?
  • betaalt u afvalstoffenheffing?
  • bent u particulier?

In verband met de corona-maatregelen kan de milieupas niet opgehaald worden. Na uw aanvraag krijgt u schriftelijk bericht met het verzoek voor de betaling van € 10,60 op het rekeningnummer van de afdeling burgerzaken. Bij de betaling moet u wel uw adres vermelden. Na ontvangst van de betaling sturen wij de nieuwe milieupas naar het adres dat u bij de betaling opgeeft. 

Bij uitgifte van de nieuwe milieupas, wordt de oude milieupas geblokkeerd en is niet meer bruikbaar.
De milieupas wordt per adres afgegeven; moet dus bij verhuizing in de woning achterblijven.
De uitgegeven milieupassen worden geregistreerd.