Inloopavonden Omgekeerd inzamelen

Dit jaar gaat Gemeente Brielle over op het Omgekeerd Inzamelen. Dit betekent dat het inzamelen van uw huishoudelijk afval gaat veranderen. In het kader van het omgekeerd inzamelen wordt  gebruik gemaakt van ondergrondse restafvalcontainers in uw directe woonomgeving.

Ontwerp-locatieplan

Er is een ontwerp-locatieplan gemaakt waarin de mogelijke locaties voor de ondergrondse containers zijn opgenomen. Een locatie voor een ondergrondse container moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals de loopafstand van de woning naar de container, het aantal woningen dat gebruik gaat maken van de container en de bereikbaarheid voor de inzamelwagen. De  ondergrondse infrastructuur, zoals de elektriciteitskabels en gasleidingen die in de grond liggen, hebben ook invloed op de locatie.

Bekijk hier de ontwerp-locatieplannen.

Inloopavonden per wijk

De gemeente wil dit ontwerp-locatieplan met zoveel mogelijk inwoners bespreken. Daarom nodigt de gemeente u graag  uit voor een inloopavond voor uw woonwijk. Aankomende weken vindt er per wijk een inloopavond plaats. Medewerkers van de gemeente zijn dan aanwezig om aan de hand van tekeningen u aan te geven waar in uw directe woonomgeving ondergrondse containers zijn geprojecteerd. U kunt dan vragen stellen en eventuele voorstellen doen. De specifieke plannen per wijk zijn in te zien op www.brielle.nl/afval. Een week voorafgaand aan de inloopavond in de wijk worden de plannen op de website geplaatst. U hoeft zich niet aan te melden voor deze avond.

Ook worden er een week voor de inloopavond in uw wijk op de mogelijke locaties voor de ondergrondse containers bordjes geplaats om aan te duiden waar de containers kunnen komen. De bordjes zien eruit, zoals op de afbeelding.

Vervolg

Na de inloopavond worden eventuele voorstellen (uiteraard voor zover ook uitvoerbaar) in het ontwerp-locatieplan verwerkt.  Daarna zal het ontwerp-locatieplan ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Dit besluit wordt  gepubliceerd en het ontwerp-locatieplan wordt hierna ter inzage gelegd. In die periode kan iedereen een reactie (zienswijze) op het plan aan de gemeente sturen. De besluitvorming en ter inzage legging wordt ook op de gemeentepagina aangekondigd en via de website van de gemeente.

Schema

  • Ommeloop, Plantage en Kleine Goote - 19 februari 2018 in het Brestheater 18:30 – 20:30 uur.
  • Nieuwland, Nieuwland-Oost en Meeuwenoord: 22 februari 2018 in het Brestheater 18:30 – 20:30 uur.
  • Vesting (binnenstad) Brielle: 7 maart 2018 in het stadhuis 18:30 – 20:30 uur.
  • Rugge en Zuurland: 8 maart 2018 in het Brestheater 18:30 – 20:30 uur.
  • Zwartewaal en buitengebied Zwartewaal: 12 maart 2018 in De Gaffelaar 18:30 – 20:30 uur.
  • Vierpolders, buitengebied Vierpolders en buitengebied Brielle: 14 maart 2018 in ’t Dijckhuis 18:30 – 20:30 uur.