Gemeente Brielle kiest voor omgekeerd inzamelen

Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat Brielle in 2018 over gaat op een andere manier van afvalscheiding, het zogenaamd omgekeerd inzamelen.

Dit betekent dat het restafval niet meer thuis wordt opgehaald, maar juist het afval dat hergebruikt kan worden, zoals plastic, gft-afval en oud papier. Het overblijvende restafval wordt verzameld in ondergrondse containers.


In juni 2017 is de gemeente tijdens zes informatieavonden in gesprek gegaan met bewoners over een nieuwe vorm van afvalinzameling. Hier zijn ideeën uitgewisseld en is gediscussieerd over onder andere omgekeerd inzamelen. De input van de bewoners is meegenomen in de plannen voor het nieuwe afvalbeleid. Het besluit is hier te vinden.

Waarom omgekeerd inzamelen

Gemiddeld produceert een inwoner van gemeente Brielle nu 306 kilo restafval.  De overheid heeft als doelstelling om de hoeveelheid restafval per inwoner te verlagen naar 100 kilo in 2020 binnen het programma ‘Van afval naar grondstof’. Om hieraan te voldoen is het nodig om anders om te gaan met ons afval. Door het afval anders in te zamelen is het mogelijk waardevolle grondstoffen, zoals plastic en papier, die nu nog in het restafval terecht komen te gebruiken voor nieuwe producten.

Wat betekent omgekeerd inzamelen voor u?

Er zijn twee situaties te onderscheiden: :

  1. Bewoners van laagbouw met een tuin toegankelijk via een achterpad krijgen een één container voor plastic/metaal/drankenkartons (PMD), één container voor oud papier en karton (OPK) en één groente-, fruit- en tuinafval (GFT)container en deponeren het restafval in een ondergrondse container, te openen met een afvalpas.
  2. Bewoners van laagbouw waarvan de tuin niet toegankelijk is via een achterpad of zonder tuin en bewoners van hoogbouw, brengen hun PMD-, OPK-, GFT- en restafval naar verschillende ondergrondse containers, te openen met een afvalpas.

    PMD: plastic/metaal/drankenkartons
    OPK: oud papier en karton
    GFT: groente-, fruit- en tuinafval

Waar nodig wordt hiervan afgeweken en gekeken naar een maatwerkoplossing.

Vooruitblik

De gemeente is druk met de voorbereidingen voor het omgekeerd inzamelen. Inmiddels zijn bijna alle ondergrondse containers geplaatst. De overgang naar omgekeerd inzamelen zal begin 2019 plaatsvinden. Dit gebeurt gefaseerd per wijk. De ondergrondse containers worden pas in gebruik genomen als alle benodigde containers voor PMD, OPK en GFT zijn geleverd. Voor die tijd ontvangen alle huishoudens  uitgebreide informatie over de juiste manier van afval scheiden en het omgekeerd inzamelen.

Feiten en fabels over omgekeerd inzamelen

Omgekeerd inzamelen levert veel op