Gehandicapt en parkeren

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

U kunt als bestuurder van uw auto een kaart krijgen (bestuurderskaart) wanneer u:

  1. ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt van langdurige aard (langer dan 6 maanden) en
  2. met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen.

Er zijn ook passagierskaarten. Hiervoor komt u in aanmerking wanneer naast de hierboven genoemde punten 1 en 2 u ook voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder die u vervoert.

U kunt bij de gemeente Brielle een aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart afhalen en inleveren. Bij inlevering van het formulier moet u € 38,35 betalen voor het in behandeling nemen van de aanvraag en € 96,85 voor de medische indicatiestelling. In totaal betaalt u dus € 135,20. Ook moet u twee pasfoto’s inleveren.

Na ontvangst van het ingevulde formulier stuurt de gemeente dit door naar de GGD Rotterdam Rijnmond. Als de aanvrager permanent rolstoelgebonden is kan direct tot afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart worden overgegaan. Zo niet, dan zal de GGD een beoordeling geven van uw sociaal-medische situatie.

Als uit het GGD-advies blijkt dat men in aanmerking komt voor een kaart dan wordt deze afgegeven voor maximaal vijf jaar. Bij een negatief advies van de GGD wijst de gemeente het verzoek om een kaart af. In dit geval kunt u eventueel bezwaar maken.

Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u een gehandicaptenparkeerkaart hebt. Hebt u die niet? Dan moet een medische instantie eerst uw beperking onderzoeken.