Fabel: Afval scheiden kost meer dan het oplevert

Afval scheiden is waardevol. Niet alleen voor het milieu, maar vaak ook voor onze portemonnee. Ingezameld papier, glas, metaal en textiel leveren geld op. Daarmee gaan de kosten van het inzamelen en verwerken naar beneden. Het inzamelen en recyclen van GFT tot compost en andere bio-producten is (nog) niet kostendekkend, maar wel goedkoper dan verbranden.

Bij plastic is het iets ingewikkelder. Soms is nieuw plastic goedkoper dan gerecycled plastic. Dit wordt veroorzaakt door een op dat moment lage olieprijs. Maar omdat de producenten van plasticverpakkingen mee betalen aan de recycling, is het gescheiden inzamelen en sorteren van plastic toch kostendekkend. Voor het milieu is recyclen en elk geval beter dan verbranden. Dat geldt ook voor het winnen van nieuw aluminium. Voor het winnen van aluminium is bijvoorbeeld 20 keer zoveel energie nodig als voor het omsmelten van oud aluminium en de kwaliteit is vrijwel net zo goed.