Fabels en feiten over afval scheiden

Gemeente Brielle gaat dit jaar over op ‘omgekeerd inzamelen’.

Dit betekent dat restafval niet meer thuis wordt opgehaald. Het als grondstof herbruikbare afval zoals plastic, gft-afval en oud papier wordt wel opgehaald. Het overblijvende restafval wordt verzameld in ondergrondse containers.

Er zijn nogal wat fabels over afval scheiden: het komt toch allemaal op één hoop, afval scheiden thuis is een druppel op een gloeiende plaat en afval scheiden kost meer dan het oplevert. Wat is waar en wat niet?

Op www.milieucentraal.nl vind u meer fabels en feiten over afvalscheiding.

Een afvalscheidingswijzer vindt u op www.afvalscheidingswijzer.nl.