Drank- en horecawet A

Aanvraagformulier ter verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van een paracommerciƫle rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.