Bedrijfsvestiging, vergunning

 • Samenvatting

  Indien u zich als bedrijf, horecaonderneming of middenstander wilt vestigen in de gemeente dan heeft u een vestigingsvergunning nodig. Een dergelijke vergunning wordt door de gemeente geleverd indien u voldoet aan de gestelde eisen.

 • Voorwaarden

  Het verkrijgen van een vergunning is met name afhankelijk van het adres waar u zich wilt vestigen. Uw wens tot vestigen en het uitvoeren van de bedrijvigheid moet in overeenstemming zijn met het gemeentelijk bestemmingsplan voor het betreffende gebied.

 • Gang van zaken

  Het is raadzaam hierover met de gemeente vooraf te overleggen. Soms heeft u naast een vestigingsvergunning een milieuvergunning nodig.

 • Meenemen

  1. Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  2. Verklaring van aard en omvang van de door u uit te voeren bedrijvigheid.
  3. Aanvullende informatie over mogelijke vervuiling of overlast als gevolg van uw voorgenomen bedrijvigheid.
 • Contact

  afdeling economische zaken
  tel: 0181-471190
  e-mail: grondgebied.ez@brielle.nl

 • Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Zie ook