Asbest verwijderen of transporteren

Asbest bij een gebouw?

Gaat u klussen of verbouwen bij een gebouw dat voor 1994 is gebouwd? Grote kans dat er asbest in het gebouw zit. Asbestvezels zijn schadelijk voor uw gezondheid en daarom moet u altijd een sloopmelding doen als u asbest gaat verwijderen.
Ook bij uw (sloop)werkzaamheden met meer dan 10 m3 sloopafval moet u een sloopmelding doen.
Dit doet u gratis via het Omgevingsloket.

Vragen

Als u vragen heeft over asbest en meldingen dan kunt u contact opnemen met de DCMR op telefoonnummer 0888 333 555.
Op de website van de DCMR kunt meer informatie hierover vinden.

Mag ik zelf asbest verwijderen?

In de tabel leest u welke vormen van asbest u als particulier wel en niet mag verwijderen:

zelf verwijderen   niet zelf verwijderen  
hechtgebonden asbesthoudende geschroefde platen gespijkerde platen
asbesthoudende vloertegels en/of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking    dakleien (platte dakpannen)   
totale hoeveelheid is minder dan 35m2  

Mocht uw situatie niet voldoen aan deze voorwaarden, dan moet een gecertificeerd bedrijf het asbest inventariseren en verwijderen. U kunt op www.ascert.nl een geschikt bedrijf vinden.

Hoe verloopt de sloopmelding?

U doet uw sloopmelding via het Omgevingsloket. Een normale procedure verloopt als volgt:

 • Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarvan bericht;
 • Uw complete melding wordt inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de wettelijke eisen; 
 • U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming krijgt om te slopen. Indien het gaat om een sanering die wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf hoort u dit binnen 4 weken.
 • U krijgt van de DCMR, namens uw gemeente, een bewijs van ontvangst van de sloopmelding. 

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de DCMR op telefoonnummer 0888 333 555.
De DCMR behandelt uw melding namens de gemeente Brielle.

Verpakken van asbest

Asbest moet dubbel verpakt worden in speciale asbestzakken en bijbehorende tape. Deze kunt u op vertoon van uw sloopmelding van de DCMR bij de werf verkrijgen, echter niet op zaterdagen. Om te voorkomen dat asbestdeeltjes in de lucht komen moet u het overtollig verpakkingsmateriaal en gebruikte beschermingsmiddelen als asbestverdacht materiaal in de zakken mee verpakken.

Transport naar de stadswerf

Hierna is de mogelijkheid om asbest op vertoon van de sloopmelding van de DCMR af te geven op de stadswerf in Brielle op zaterdag in de even weken van 09.00 tot 12.00 uur (tijdens de openstelling van de Stadswerf).

Bij het inleveren van asbest moet u rekening houden met de volgende procedure:

 1. U neemt de door de gemeente afgegeven sloopmelding van de DCMR mee bij het inleveren van het asbest bij de stadswerf.
 2. U dient de aangeboden asbest dubbel verpakt en afgesloten in speciale asbestzakken met de tekst 'Asbest' aan te bieden.
 3. Het maximale gewicht per pakket is 22 kg.
 4. De gesloten asbestzak meldt u aan bij de werfbaas.
 5. Er wordt visueel gecontroleerd op de juiste wijze van aanlevering van het asbest.
 6. Er worden geen handelingen verricht door medewerkers van de gemeente Brielle bij om- of overpakken en lossen van asbesthoudend materiaal.
 7. Bij juiste aanlevering van de asbesthoudend materiaal krijgt u instructie hoe u de verpakte asbesthoudende materialen in de container moet plaatsen.       
 8. Verkeerd aangeleverd asbesthoudend materiaal wordt geweigerd.