Aanbieden grof huishoudelijk afval (GHA)

Wat kunt u aanbieden?

Tijdens openstelling van de Stadswerf kunt u alleen de verhuisbare huisraad aanbieden. Dit zijn zaken die van nature niet vastzitten in de woning, zoals bijvoorbeeld GHA brandbaar meubilair, opgerolde oude vloerbedekking. Of GHA onbrandbaar zoals oud ijzer van het huishouden. Hieronder valt ook het groot witgoed, zoals een koelkast, wasmachine, droger en fornuis en bruingoed zoals elektrische en elektronische apparaten als: tv, stereo-installaties, tandenborstels, broodroosters, stofzuigers etc. 

De volgende grof huishoudelijke afvalstoffen* kunt u gescheiden aanbieden op de Stadswerf:

 1. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (wit en bruingoed)
 2. Asbest (alleen op zaterdag in de even weken tijdens de openstelling)
 3. C-hout (bielzen, gecreosoteerde en geïmpregneerd hout)
 4. Gasflessen, brandblussers en overige drukhouders
 5. A-hout en B-hout (schoon en/of geverfd hout)
 6. Banden van voertuigen (max. 4 stuks), motoren en bromfietsen (max. 2 stuks), zonder velg (geen tractoren en fietsbanden)
 7. Dakafval (bitumen dakafval tot een max. van 4 m2) – gescheiden aanbieden
 8. Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS/ Airpops/Piepschuim)
 9. Gemengd steenachtig materiaal, niet zijnde asfalt en niet zijnde gips (schoon puin max. 3 zakken á 25 kg)
 10. Gips (niet zijnde gasbetonblokken)
 11. Grof tuinafval per keer maximaal 1 kuub
 12. Harde kunststoffen – Liefst gescheiden aanbieden
 13. Droge matrassen 
 14. Metalen
 15. Tapijt 
 16. Vlakglas
 17. KCA, (zoals batterijen, gasontladingslampen, verf, oliën)
 18. Frituurvet
 19. Overig grof huishoudelijk afval, wat na scheiding van bovenstaande afvalstromen overblijft.

  * “Gewoon” huishoudelijk restafval kunt u kwijt in de ondergrondse wijkcontainers. Verpakkingsglas en textiel/kleding in de wijkcontainers. Plastic- Metaalverpakkingen & Drankenkartons (PMD) en Oud Papier en Karton (OPK) thuis in de PMD en OPK minicontainers of uw aangewezen ondergrondse wijkcontainer.

Uitzonderingen

Klein chemisch afval (KCA) kunt u alleen op woensdag en zaterdag tijdens de openstelling langs brengen. Asbest alleen op zaterdag in de even weken tijdens de openstelling en moet vooraf worden aangemeld bij het omgevingsloket én Stadswerf. Hier vindt u meer informatie over asbest.

Wat kunt u niet kwijt op de Stadswerf?

 • Geen bouw- of sloopafval. Hiervoor dient u zelf een container te huren.
 • Grofvuil mag niet door bedrijven, verenigingen, scholen of stichtingen worden aangeboden.

Hoe moet het aangeboden worden?

Het afval mag nooit in een tuin worden aangeboden, maar altijd op de stoep in de directe nabijheid van een minicontainer-opstelplaats, waar de vuilniswagen bij kan komen.
Aangeboden afval alleen gebundeld aanbieden.
In verband met de Arbo-eisen mag het aangebodene

 • max. 1,5 meter lang zijn
 • niet meer wegen dan 23 kilogram
 • max. volume: 2 m3.