Aanvraagformulier incidentele projectsubsidie Kunst & Cultuur en Cultuurparticipatie

Criteria voor de incidentele projectsubsidie Kunst & Cultuur en Cultuurparticipatie

Projecten die in aanmerking komen voor een subsidie leveren een bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen en zijn in elk geval:

 • Nieuw of vernieuwend

  Voor kunst en cultuur geldt dat de activiteit een bijdrage levert aan:
    - artistieke kwaliteite
    - leermomenten
    - samenwerking
    - het culturele imago en de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad

  Voor cultuurparticipatie geldt dat de activiteit een bijdrage levert aan:
    - mensen samen brengen
    - bespreekbaar maken van maatschappelijke problematiek
    - het bereiken van een groot publiek
    - verbreding van een maatschappelijk thema
    - vernieuwing van een maatschappelijk thema
    - het thema toegankelijk maken met kunst en cultuur
   
 • De activiteit moet op een  eigentijdse wijze onder de aandacht van mensen worden gebracht.
   
 • De subsidie kan maximaal twee keer voor een vergelijkbaar aanbod worden aangevraagd.
   
 • Instellingen kunnen na deze twee jaar een aanvraag indienen voor structurele subsidie vanuit het reguliere subsidieprogramma.
   
 • De aanvraag moet uit Brielle, Zwartewaal of Vierpolders komen en gedragen worden door inwoners van de gemeente.
   
 • De regeling is niet bedoeld om commerciële activiteiten te ondersteunen of een bijdrage te leveren aan een bedrijfsvoering.
   
 • De activiteit moet een relatie hebben met o.a. lokale folklore, erfgoed, kunst, cultuur.
   
 • Geen bijdrage wordt verleend als de aanvrager voor een vergelijkbaar aanbod al een subsidie van de gemeente ontvangt of het aanbod gerekend mag worden tot de reguliere opdracht van de instelling.
   
 • Een incidentele aanvraag moet minstens 14 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend.