In het parkje tussen de Hellehoek en Wilhelminalaan in Zwartewaal zijn gisteren planten en bollen de grond in gegaan. Later dit jaar is aan beide zijden van het looppad een vaste plantenborder met diverse bloemen te bewonderen. Op de locatie worden nieuwe bezoekers verwacht, zoals vlinders en bijen. Speciaal voor de laatste groep is een bijenhotel geplaatst.

Het initiatief is genomen door VolkerRail, die de bloemenvelden aan omwonenden schenkt vanwege de overlast door de aanleg van het Theemswegtracé.