hoog contrast

Voorzieningen (Wmo)

Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen. En iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Dat geldt voor jonge en gezonde mensen. Maar ook voor ouderen en mensen met een handicap of beperking. Om dit te bereiken zijn goede wetten nodig.

Sommige mensen hebben hulp nodig om zelfstandig te kunnen leven. Bijvoorbeeld bij de boodschappen, of bij klusjes in huis. Ze worden geholpen door familie, bekenden of door vrijwilligers. Door deze hulp kunnen ze zelfstandig blijven wonen.

Er zijn ook mensen die afhankelijk zijn van professionele hulp. Deze mensen moeten vaak bij verschillende organisaties aankloppen voor die hulp. Of bij verschillende afdelingen. Dat is lastig en kost veel tijd. Dat is vervelend voor mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben.

Met de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt het een stuk duidelijker.

De gemeente wordt het ‘loket’ waar alle mensen terechtkunnen voor advies, hulp en ondersteuning. Maar de gemeente is er óók om inwoners te ondersteunen die met een goed plan komen om zelf actief te zijn als vrijwilliger. De inwoners van alle gemeenten hebbn recht op een wet die zorgt voor hulp en ondersteuning op maat.

En dat kan met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Meer weten?

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u vertellen wat de Wmo voor u kan betekenen.

Contactgegevens: e-mail: slz.voorzieningen@brielle.nl of telefonisch 0181 47 11 11.

Adviesraad Sociaal Domein Brielle

Een belangrijk onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is dat de gemeente haar inwoners betrekt bij het maken van plannen en nemen van beslissingen. Zo wordt het beleid afgestemd op de behoeften in de samenleving. Brielle heeft daarom, net als veel andere Nederlandse gemeenten, een adviesraad ingesteld. Voor meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), besprekingsverslagen en uitnodigingen: Adviesraad Sociaal Domein

Algemene informatie over de Wmo:

 • Brielle informeert - over Wmo-vragen
  Heeft u (of iemand in uw omgeving) hulp nodig op het gebied van welzijn, zorg of wonen? In de gemeente Brielle kunt u voor advies, hulp en/of ondersteuning terecht bij de medewerkers van het Wmo-loket van de afdeling Voorzieningen.
 • Rijksoverheid - Wmo
  Website van het Ministerie van VWS met algemene informatie over de Wmo.
 • Rijksoverheid - postbus 51
  De medewerkers van Postbus 51 beantwoorden algemene vragen over de Wmo; vragen over uw eigen situatie moet u aan uw gemeente stellen.
  Postbus 51 is bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur. U kunt uw vraag telefonisch stellen via het gratis telefoonnummer 0800-8051 op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur. Als u vanuit het buitenland belt kunt u bellen naar het telefoonnummer + 31-77-4656767.
 • Verdien zorgkosten terug via uw belastingaangifte

 • Wmo beleidsplan 2013-2017